Modernizace labolatoře - projekt financovaný z Programu rozvoje venkova ČR

Díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR inovujeme laboratoř. Investicí do zpracovatelského provozu tento projekt přispěje k zajištění a zvýšení kvality kompletních krmiv včetně použitých surovin.

Projekt, který jsme v roce 2016 vybrali, nese název: MODERNIZACE LABORATOŘE.

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení několika moderních laboratorních přístrojů a laboratorního zařízení, které nám umožní lépe (rychleji, kvalitněji a efektivněji) analyzovat vzorky nakupovaných surovin a hlavně vzorky námi vyráběných krmiv.

Hlavním cílem tohoto projektu jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů. Tyto investice ve výši téměř 2 mil. Kč by měly přispět k zajištění a zvýšení kvality kompletních krmiv včetně použitých surovin.