Pořízení dvou kusů vysokozdvižných vozíků - projekt financovaný z programu rozvoje venkova ČR

Rádi bychom Vás informovali o aktuální události ze dne 16. 5. 2018, kdy došlo k podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) mezi společností Dibaq a.s. a Státním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF) – Regionálním odborem Hradec Králové. Dotace by měla dosáhnout 50 % námi investovaných prostředků.

Projekt, který jsme v roce 2017 vybrali, nese název: Pořízení 2 kusů vysokozdvižných vozíků.

V rámci tohoto projektu došlo k pořízení 2 kusů moderních vysokozdvižných vozíků, které nám umožňují zvýšit efektivitu skladování a manipulace s materiálem do výroby.

Hlavním cílem tohoto projektu jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty produktů zemědělské výroby. Tato investice převyšující 1,3 mil. Kč přispívá díky vyšší efektivitě ke snížení provozních nákladů.