Projekt REALIZACE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI DIBAQ, A.S.

Realizujeme projekt ke snižování energetické náročnosti.

projekt EU Dibaq